ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG 2023
(Tuyển sinh học bạ năm 2023)

3. ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG
Trình độ đào tạo: *

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ lao động - Thương binh xã hội.

Ghi chú: Sau thời điểm công bố trúng truyển, mọi yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, nội dung lời khai trong Phiếu ĐKXT sẽ không được chấp nhận. Ngoài đăng ký online, thí sinh cần gửi đầy đủ hồ sơ qua đường bưu điện theo quy định của Nhà trường.